Hiển thị 4 kết quả

Thầy Phạm Thành Long và lòng biết ơn

Thầy Phạm Thành Long đã cho tôi thấy Lòng biết ơn cho chúng ta những cảm xúc tốt đẹp, những cảm xúc ấy khiến ta mạnh mẽ và tự tin cống hiến những điều có ý nghĩa với cuộc đời này. Chúng ta thực hành lòng biết ơn hàng ngày …