Cách xử lý trả hàng hoàn tiền khi bán hàng trên Shopee

cách xử lý trả hàng hoàn tiền
Cách xử lý trả hàng hoàn tiền

1. Thời gian phản hồi trả hàng hoàn tiền

Sau khi bạn nhận được yêu cầu trả hàng hoàn tiền từ người mua, bạn sẽ có thời gian là 2 ngày theo quy định của shopee để phản hồi lại.

  • Nếu không phản hồi trong thời gian trên, yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền của người mua sẽ được tự động chấp nhận. 
  • Nếu bạn gửi khiếu nại lại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền của bạn, Shopee sẽ can thiệp xét bằng chứng 2 bên cung cấp dựa trên quy định hiện tại để đưa ra hướng xử lý

2. Cách xử lý trả hàng hoàn tiền trên Ứng dụng Shopee

Bạn có thể phản hồi các yêu cầu trả hàng/ hoàn tiền của mình trong mục Trả hàng/ Hoàn tiền trong Shop của bạn trên Ứng dụng Shopee.

Bước 1: Vào mục Tôi > Shop của tôi > Chọn Trả hàng/Hoàn tiền

Bước 2: Chọn Đơn hàng cần phản hồi > Nhấn Phản hồi

Bước 3: Chọn 1 trong 2 mục sau:

  • Chọn Đồng Ý nếu bạn đồng ý với phương án của Người mua mà không cần thương lượng
  • Chọn Trao Đổi Thêm nếu bạn cần thương lượng với Người mua

Bước 4: Trong trường hợp bạn chọn phương án là Trao Đổi Thêm thì bạn sẽ lựa chọn 1 trong 3 mục sau: 

  • Chọn Khiếu nại nếu bạn không đồng ý với phương án Trả hàng/Hoàn tiền của Người mua
  • Chọn Đồng Ý nếu bạn đồng ý với phương án của Người mua sau khi thương lượng
  • Chọn Đề xuất khác nếu bạn muốn đưa ra phương án Trả hàng/Hoàn tiền khác (Bạn có thể điều chỉnh mức tiền hoàn trả cho Người mua)

3. Phản hồi yêu cầu Trả hàng/ Hoàn tiền trên Kênh người bán 

Bạn có thể xem và Phản hồi các yêu cầu trả hàng/ hoàn tiền trong mục Trả hàng/ Hoàn tiền tại Quản lý đơn hàng

Bước 1: Truy cập vào kênh người Bán => chọn mục Trả hàng/ Hoàn tiền tại Quản lý đơn hàng

Bước 2: Chọn đơn hàng cần phản hồi và nhấn phản hồi

Bước 3: Bạn hãy xem xét các trường hợp sau để gửi phản hồi thích hợp

  • Trường hợp 1: Người mua chưa nhận được hàng

Nếu người mua gửi yêu cầu trả hàng hoàn tiền với lý do chưa nhận được hàng bạn sẽ có 2 lựa chọn là Đồng ý nếu chấp nhận yêu cầu của người mua và chọn Khiếu nại tới Shopee nếu muốn shopee can thiệp xử lý.

  • Trường hợp 2: Các lý do khác

Với các lý do khác, bạn sẽ có 3 lựa chọn là 

– Chọn Đồng ý nếu chấp nhận yêu cầu của người mua

– Chọn Đề xuất khác để chọn hướng giải quyết khác. 

– Chọn Khiếu nại tới Shopee – Shopee sẽ liên hệ với Shop và Người mua yêu cầu cung cấp bằng chứng để xử lý yêu cầu

Trong trường hợp bán chọn Đề xuất khác, bạn có thể thay đổi giải pháp theo 2 hướng sau: Chọn Trả hàng/Hoàn tiền nếu Người bán muốn nhận lại sản phẩm và hoàn tiền 100% ( Chọn địa chỉ đề xuất rồi bấm Xác nhận hoặc chọn Thêm địa chỉ mới để cung cấp địa chỉ trả hàng khác); Chọn Hoàn tiền nếu muốn người mua giữ hàng và bạn cần điền số tiền hoàn phù hợp khác. 

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *